Predavači valjevskog odseka Akademije na Konferenciji Srpskog udruženja za marketing „Izazovi i perspektive marketinga“

Predavači Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija, Odsek Valjevo, dr Biljana Rabasović i MA Ivana Marković učestvovale su na Trećoj konferenciji Srpskog udruženja za marketing „Izazovi i perspektive marketinga“, održanoj na Zlatiboru u periodu od 5. do 7. novembra 2021. godine. Na konferenciji koja je okupila naučnike i praktičare iz oblasti marketinga, Biljana i Ivana su izlagale naučni rad na temu „Uticaj korišćenja mobilnih telefona na potrebu za odmorom bez tehnologija“. Na ovoj konferenciji izloženo je 40 naučnih radova iz različitih tematskih oblasti: strategijski marketing, istraživanje marketinga i ponašanje potrošača, brend menadžment, marketinške komunikacije i digitalni marketing, marketing u obrazovanju, marketing u turizmu i hotelijerstvu, marketing u trgovini i logistici, i marketing finansijskih usluga.