Marketing, MAR 601

Студијски програм/студијски програми: сви студијски програми Врста и ниво студија: основне струковне студије/ниво I Назив предмета: Маркетинг МАР 601 Наставник/сарадник:

Opširnije