Raspored ispita i kolokvijuma

Poštovane koleginice i kolege studenti

Uvažavajući smernice i uputstva nadležnih institucija koje se odnose na mere prevencije za sprečavanje bolesti COVID – 19, neophodno je da se predispitne i ispitne obaveze održavaju uz prisustvo manjeg broja studenata u slušaonicama.

Iz tog razloga izvršena je podela studenata na grupe za polaganje, prema REDNIM BROJEVIMA na ZAPISNIKU za polaganje.

Kako bi svako od vas znao svoj redni broj ZA ODREĐENI PREDMET, neophodno je da u dokumentu “Zapisnici o polaganju kolokvijuma” pogleda svoj redni broj za SVAKI OD PREDMETA iz kojih polaže predispitnu, odnosno ispitnu obavezu.